Интерактивна табла

Cleverboardсо оптичка технологија ,
осетлива на допир на прст или пенкало,
со 4mm точност, време на одговор на помалку од 16 милисекунди ,
површина мат емајл челик проекција површина: 1680 x 1050 mm оквирена со алуминиумска рамка, 5м USB кабел ,
вклучува CleverLynx, препознавач на ракопис софтвер на македонски.