Страница

ДУШЕК ЗА ФИЗИЧКО• димензии 200 x 100 x 8 cm
• обложен со импрегнирано платно
• тврдина 100 по стандарди за гимнастика