ДВИЖЕЊЕ НА ЗЕМЈАТА ОКОЛУ СОНЦЕТОМодел за демонстрирање на еклиптиката на земјата околу сонцето со сијаличка која е извор на светлина.