Интерактивна табла

83"Софтверот е преведен на македонски јазик


•Mулти-допир (до 10 корисници)
•Допир со прст / пенкало
• Повеќе корисници можат да пишуваат и цртаат во различни бои
• Препознавач на ракопис за поддршка
• Препознавање на Mулти-допир гестови
• Подлога која што е отпорна на гребење
• Ниско-сјајна површина
• Повеќе корисници можат самостојно да ги користат Mулти-допир гестовите
(т.е. Ротирање,превртување,зголемување,намалување )
• Цртање и Бришење објект истовремено
-------------------------------------------
Софтверот е мулти-функционален и лесен-за-користење, кој создава интерактивни решенија за презентација,
предавање, учење, и бизнис комуникација.
Функции кои ги вклучуваа софтверот:
• Алатки за цртање и пишување
• Препознавач на ракопис
• Графички алатки
• Google пребарувач на слики
• Видео плеер
• Алатки за презентација
• Сликање на екран
• Камера
• Функција за гласање
• Модел на цел екран