Страница

Табла за кош

ПлексигласНа плексиглас основа.
Челична рамка за табла,
табла со димензии 180 x 105 cm офарбана црна линии .