Училишна табла магнетна

ЗеленаЗелена на метална основа со алуминиумски лајсни и пластични ќошници , алуминиумски држач за креда,
позадината со емајлиран лим ,
држачи за прицврстување на таблата со типли и штрафови и 4 магнетчиња
Димензии: 240х120 см, 180x100 см, 120x80 см